IZDAVAČ


Edicija "Drugi pogled";
Zlatko Milenković, samostalno autorsko izdanje;
Petra Drapšina 16, 21000 Novi Sad;
www.zmcomics.co.yu
zmcomics@neobee.net

Urednik:
Zlatko Milenković;

Redakcija:
Sibin Slavković, Svetozar Tomić, Slavko Draginčić;

Štampa:
SCAN Studio, Novi Sad;

copyright© sva prava nad objavljenim delom zadržavaju autori;
eddy font by bob & melina (hvala)


Izdavanje ove edicije su omogućili:

Kao suizdavač:
MARKETPRINT doo, Novi Sad
Poštanski fah 20, 21102 Novi Sad

Kao sponzori:

Striparnica ALAN FORD
Blok 24, 11070 Novi Beograd
i
Klub Obožavalaca Stripa
Kralja Aleksandra 10/I, 21000 Novi Sad


KUPOVINA

Oni koji ne žive u Beogradu ili Novom Sadu će sveske La Bete Noire moći da kupe tako što će na moju adresu (Zlatko Milenković, Petra Drapšina 16, 21000 Novi Sad) poslati novac, poštanskom uputnicom ili keš u koverti. U tom slučaju je cena 75 dinara jer su uračunati i troškovi poštarine. Takođe se možete pretplatiti na serijal tako što ćete od jednom platiti svih pet svezaka (375,00 dinara), koliko će imati ceo serijal.

Striparnica
ALAN FORD
Blok 24, Novi Beograd
Tel.: 011/134-758
mimim@EUnet.yu
www.alanford.co.yu


STUBOVI KULTURE
Trg Republike 5
11000 BEOGRADBEOPOLIS
Makedonska 22
Hol doma omladine
11000 BEOGRAD

PLATO
Akademski plato br.1
11000 BEOGRAD
Info@plato.co.yu
www.plato.co.yu
PAPIRUS
Terazije 12
11000 Beograd
SOLARIS
Sutjeska 2
21000 NOVI SAD

Zainteresovani ljubitelji stripa iz Slovenije treba da se za kupovinu ove sveske obrate Katerini Mirović na telefone redakcije Stripburgera ili na mobilni 031/401-556 (između 11,00 i 20,00 časova).
Kupci iz Hrvatske treba da se obrate direktno Darku Macanu (darko.macan@zg.tel.hr) koji je jedina osoba u Hrvatskoj preko koje možete doći do primeraka Bete.