NOVA SVESKA
jul 2004.napisao:
Darko Macan
nacrtao: Milan Jovanović


Klikom na sličicu naslovne strane dobićete istu uvećanu
kao i tekst sa unutrašnjih korica!!!
Sveska prva
epizoda:
doba 5eto: ravnoteža

decembar, 2001.
Sveska druga
epizoda:
doba 4etvrto: ludilo

februar, 2002.
Sveska treća
epizoda:
doba 3reće: dužnost

april, 2002.
Sveska četvrta
epizoda:
doba 2rugo: talent

jun, 2002.
Sveska peta
epizoda:
doba 1rvo:

jul, 2004.

Ovde su emailovi na kojima ćete tražiti da se rade novi nastavci...:)

Darko Macan
Milan Jovanović