STRIP VESTI
Broj:
327
05.08.2005. Godina VII

prošli broj - arhiva - sledeći broj


SADRŽAJ

 1. STRIP KREATOR - Strip Vesti
 2. SLIKAR IZ ŠTAMPARIJE - Aleksandar Manić
 3. ARHIV SEVERA (14) - Boris Lazić
 4. JUŽNJAČKA UTEHA No 219. - Dejan Stoiljković
 5. KVINTALOVA TJEDNA KARTICA (278) - Darko Macan
 6. Q STRIP - Strip Vesti
 7. INTERNET STRIPOVI - Strip Vesti
 8. ŠTAMPA - štampa
 9. VESTI IZ SVETA - Strip Vesti
  -ČETVRTI TOČAK
  (Marko Ajdarić)
  -PRVI FAKULTET MANGE
  (Marko Ajdarić)
 10. POZIVI NA SARADNJU - mail
 11. LINKOVI - Strip Vesti

Svi prilozi su vlasništvo autora. U slučaju da želite da ih na bilo koji način eksploatišete, molimo Vas da se obratite autorima priloga, koji su potpisani (uz potpis će uvek ići i email adresa putem koje možete kontaktirati autora), u slučaju da nisu potpisane možete ih slobodno koristiti jer su to neautorizovane vesti ovog servisa, STRIP VESTI.

Sajt na kom ćete uvek moći da pročitate stare brojeve STRIP VESTI i još neke druge sadržaje vezane za strip je na sledećoj adresi:
www.zmcomics.co.yuUVODNIK...

Idemo, kao što sam obećao, petkom oko 14-15 časova...:)

Hvala što ste se potrudili da prilozi stignu na vreme. Nadam se da će tako biti ubuduće te da će ih biti i u većem broju...:)

S poštovanjem,

Zlatko Milenković

sadržaj

1.

STRIP KREATOR

Strip VestiSTRIP KREATOR
cijena je 70 den., znači 1,14 eura.

STRIP MAGAZIN KREATOR
BR.1/Juli 2005 godina

Izdavač: Strip Centar na Makedonija - Veles
Urednik: Vane Trajkov
Pečati: Data Pons - Skopje
Adresa na redakcijata: "Vasil Đorgov" br. 78, 1400 Veles
tel. 043/221-395 01

Naslovna strana: Igor Jovčevski i Davor Dramićanin

02 SODRŽINA:

03 JOVAN FALCA
tekst: Davor Dramićanin
crtež: Igor Jovčevski

09 SPACE RACE
tekst: Davor Dramićanin
crtež: Nikola Nikolovski

13 UŠTE EDEN LOŠ DEN
avtor: Igor Jovčevski

15 VERBA
tekst i crtež: Davor Dramićanin + Zdravko Girov + tuš: Igor Jovčevski

17 AJDUČKA ČEŠMA
spored romanot na Vidoe Podgorec
crtež: Zoran Tanev

33 VOLČJI SOJ
avtor: Vladimir Vesović

43 EDEN ČAS NA DIVIOT ZAPAD
avtor: Jovan Ukropina

44 TAJNA
avtor: Marko Stojanović

50 SLUČAJOT DOMINIK KEJLOVIC
avtor: Miloš Slavković

54 BUNAR
avtor: Toni Fejzula

61 BROTHERS IN ARMS
avtor: B.Trošić, M.Milutinović-Brada

62 CROSSROAD
avtor: Darko Pajčin

64 Posledna strana: Davor Dramićanin i Zdravko Girov


Informacija preuzeta sa foruma stripovi.com, na stripovi.com postovao: SainT

sadržaj

2.

SLIKAR IZ ŠTAMPARIJE

Aleksandar Manić"Ja sam zaljubljenik u papir i već duže vreme ne slikam na platnu, jer smatram da papir reaguje bolje. Naročito ako je izrađen upotrebom potpuno čiste vode što mu omogućava dugovečnost – kaže Pjer Alešinski, belgijski umetnik i, sa Kristijanom Dotremonom, Asgerom Jornom i Karelom Apelom, jedan od osnivača posleratnog pokreta Kobra. Dve stotine ilustracija izrađenih tehnikama bakroreza, suve igle, litografije, linoreza i ofset štampe, okupljenih na izložbi "Impresije" u pariskoj Nacionalnoj biblioteci Fransoa Miteran ukazuju na prvobitne principe grupe umetnika iz Kopenhagena, Brisela i Amsterdama – spontanost i odbacivanje "specijalizacije".

Štampano delo Alešinskog, većinom namenjenog knjigama, sastoji se od dve hiljade radova načinjenih za 60 godina stvaralačkog rada. Ilustracije za dela Balzaka, Gijoma Apolinera, Salaha Stetiea, Misela Bitora, Žana Tarđea, Iva Bonfoa, Mišela Sikara, Ciorana, začuđuju ne samo visokim kvalitetom, nego i neverovatnom raznovrsnošću. "Ja sam slikar koji je došao iz štamparije - lucidno za sebe kaže Alešinski, nekadašnji student ilustracuije i tipografije na briselskoj Visokoj školi za arhitekturu i dekorativne umetnosti. Svetsku slavu dostigao je ilustrujući knjige na poseban način - fantazmagorično i sadržajno. "Kada radim sa piscem, trudim se da ga pratim, ali ne onako kako se ilustrovalo u vreme Žila Verna, kada je stvaran pleonazam u odnosu na tekst. Ja težim da izbegnem ponavljanja."

Među grafikama izloženim na retrospektivi nalazi se čitav svet Alešinskog: lude sa praporcima na kapi, iskeženi klovnovi, pletenice, spirale, kaligrafski znaci, poezija... Rečnik duhovit, ironičan, buntovnički, udaljen od svih pravila, osim ako zahtevi autora ili izdavača nisu iziskivali drugačije. Nalik džez muzičaru, Alešinski upotrebljava postojeće motive i na njih dodaje svoje pismo. "Podsmešljivog duha i sa smislom za ontologiju", kako ga je okarakterisao Eugen Jonesko, on svojim ilustracijama iskazuje skrivenu suštinu teksta.

ŽIVOT KAO POZADINA
"Svaka vrsta papira može da me nadahne, pa čak i stari dokumenti – kaže Alešinski povodom serije crteža na starim računima – u arhivama jednog advokata pronašao sam zaostavštinu gospodina Diboa, proizvođača vina iz Sent-Emiliona. Iz apotekarskih računa saznajemo da je pokušao da leči grip slačicom, a potom kolonjskom vodom. Lekovi nisu pomogli, jer naredni računi govore o kupovini luksuznog mrtvačkog sanduka, crnog mantila za ženu i o troškovima bravara koji je otvorio sef. Potom se život nastavlja, što se vidi iz računa jednog litografskog ateljea koji je uradio etikete za boce."

Da bi se istakao poseban način rada Alešinskog i njegova saradnja sa različitim ateljeima, izložba je podeljena po štamparijama i izdavačioma. "Slikajući ili pišući, ja sam sam za štafelajem ili za stolom. Međutim, kada radim grafike i litografije, ja odlazim u toplu atmosferu ateljea, među ljude. Štamparija je za mene ono što je za druge kafana."sadržaj

3.

ARHIV SEVERA (14)

Boris Lazić
boris.lazic@wanadoo.frO KRITICI

Od vremene Sent Beva i Bodlera, u nas od Nedića, Skerlića i Sekulićeve, pa nadalje, profilisala su se dva tipa kritičkih postupaka: kritika kao vrednosni sud, kritika kao neopozivi glas estetske i ili etičke presude (neretko to ide jedno uz drugo), te kritika kao promišljanje samog stvaralačkog postupka, samog smisla stvaralaštva. Prvom se, u srpskoj kulturnoj povesti, bave univerzitetski profesori čija struka je, neretko, van samog kruga književne ili likovne delatnosti (eklatantan primer te vrste je Nedićev estetski rad, iako je, po struci, on bio prevashodno logičar). Ovde je umetničko stvaralaštvo vazda podređeno vanestetskoj utilitarnoj svrsi, dogmatskim, te demagoškim argumentima dnevno-političke stvarnosti. Drugi pristup stvaralačkom činu, koga zagovaraju, kod nas, počev od Laze Kostića čuvenom "Knjigom o zmaju", i pored već pomenute Isidore Sekulić, te Jovana Dučića, Crnjanskog, Vinavera i drugi, nije toliko put samog izricanja vrednosnih sudova – oni se podrazumevaju – koliko uzimanje datog književnog, likovnog ili muzičkog predloška za raspravu o samoj biti umetnosti.

Deveta umetnost, iako mlada koliko i film, podleže, kao i svaki drugi oblik stvaralaštva, kritičkom vrednovanju i, u okviru kritičkih pristupa, jednom od dva gore navedena. Po mom osećaju, kritičar ne bi nikad trebalo da gubi iz vida umetnikovu prvostepenost, tj. prvostepenost zanatlije, kao onoga koji daje oblik emocijama i idejama, kao onoga jedinog koji stvara (kritičar je tek onaj koji čita; kritičar bi trebalo da prepoznaje tu datu formu, oblik, iskaz, kojim se umetnik izražava, te da o njemu promišlja, diskutuje i da da pokušaj – tek pokušaj – vrednosnog suda; kritičar, međutim, ne bi trebalo da sebe ikad dovodi u položaj da sudi o motivima stvaralaštva, o umetnikovoj iskrenoj pobudi, njegovoj iskonskoj potrebi za stvaranjem i stvorenim).

Kritičar je, dakle, povlašteni čitalac. Znalac veština (ne sam demijurg, no onaj koji razume rad demijurga i koji ga oseća). Je li kritičar i arbiter elegancije? Povest nas uči da dvorska umetnost podleže cenzuri – naš svagdašnji rad nas podseća da smo povremeno i sami pod pretnjom samocenzure – dvorski urednik ispituje motive i sudi o pobudama, jer je predstavnik vlasti, ili bar ideje vlasti (Jovan Skerlić), i jer hoće da se misli onako kako se u krugu moćnih misli. O ideološkoj skrajnutosti namenske umetnosti dosta je pisano. Dovoljno je i višegodišnje iskustvo rada na forumu Strip vesti (doskoro jedinog elektronskog časopisa posvećenog srpskom i južnoslovenskom stripu), da bismo zaključili kako pitanje ideološkog formatiranja ostaje otvoreno i kako je borba za slobodno izražavanje mišljenja i stavova, u stripu, u kritici o stripu, i dalje sasvim neosvojeno te kako je na ovom forumu, poteklog iz samoupravljačke sredine, na delu, neretko, i magla idejne korektnosti, po sebi jednako pogubne koliko i nekadašnja moralno – politička podobnost. Kritičara privlače motivi, sama radost stvaranja, crtačka strast, njen izraz, na papiru. Takođe, ukoliko je i sam umetnik, ali se izražava u drugom vidu, putem drugojačeg medija, njega upravo privlači srodnost umetničkih pobuda, te pisanjem o drugima i sam postaje saučesnik umetničkog oblika ili vida stvaranja koji ga očarava. Lično, kao pisac, u čitanju stripa, dajem prednost crtaču/scenaristi, kao, po meni, integralnoj stvaralačkoj figuri. To, naravno, ne znači ignorisanje vrlo plodotvornih tandema scenarista/crtača, kojih je, u istoriji srpskog i svetskog stripa, bilo od samih početaka, sve do danas.

Kada se kaže da je ključ tumačenja u samom delu (a ne u hladnim estetskim teorijama, postulatima, školama), odnosno, da delo samo sebe objašnjava, to znači da kritičkim učitavanjem kritičar kontekstualizuje, u okviru pojedinačne crtačeve poetike, svoje vrednosne sudove, stečene pravilnim rasuđivanjem o datom delu. Kritičar je taj koji oseća i promišlja umetnikov vlastiti stvaralački kod i to svoje znanje deli s najširom publikom. Kritika je, s toga, najpre odobravanje, otkrivanje sugestivnijih strata umetničkog dela, praćenje nečijeg stvaralačkog puta (istinski kritičar i jest saputnik), možda i poricanje "estetike", kao vida šireg odobravanja pojedinačnog stvaralaštva. Kritika je stoga istovremeni blagonakloni disput i odobravanje. Rasprava i izrečena presuda – navek – u korist stvaralaštva, stvaraoca.sadržaj

4.

JUŽNJAČKA UTEHA No 219.

Dejan Stoiljković
amarok018@yahoo.comRED HOT CHILLY COMICS

Moja prva asocijacija u vezi Leskovca je roštilj.

Pljeskavice, ćevapčići, vešalice, uštipci, pileći batak, džigerica u skrami i bez nje, seljačko meso i ostalo... Druga asocijacija je kasarna ''Južni Logor'' koja bukvalno to i jeste (mislim, logor) gde sam proveo najgora tri meseca u svom životu. Atomski s leva, s desna i odozgo, ribanje hodnika, čišćenje kruga, okopavanje mekog pojasa i pivo i napolitanke ispred kantine...

Treća asocijacija u vezi Leskovca je strip. Oni neupućeni postaviće glupo pitanje: zašto?

E, pa zato što se u Leskovcu godinama unazad odigrava pravi festival (da ne upotrebim jednu narodskiju ali prikladniju reč - vašar) stripa, tj. devete umetnosti, kako neki vole da ga zovu. U par dana tu se sjati maltene prva liga balkanskih strip autora, sa sve pratećim materijalom... Table, prezentacije, fanzini, časopisi, Vlada Vesović, rapidografi, hameri, rubinov vinjak... Malo se crta, malo polemiše, malo odmara, malo pije... I sve tako, malo po malo, uz obavezno gostoprimstvo Doma Kulture te škole stripa ''Nikola Mitrović Kokan'', stvari u domaćem stripu, koji već godinama pokušava da izdahne al mu se neće, nekako uspevaju da se pokrenu sa mrtve tačke a sve zahvaljujući entuzijazmu ljudi koji ne veruju da je sve otišlo u Honduras.

Prosto je neverovatno kako jedan gradić na što-južnije-to-tužnije delu naše ponosne otadžbine uspeva da u samo par dana okupi toliko pozitivne energije oko jedne male i naizgled nebitne stvari kakav je strip. Ono što dotični događaj razlikuje od uštogljenih prestoničkih hepeninga za snobove, ''alternativce'' i drugi dnevnik RTS-a jeste ta iskonska južnjačka opuštenost i neformalnost na koju ćete naići uvek kada vas put zanese niže od Beograda.

Organizovan po sistemu dobar provod - dobra hrana - dobri stripovi - ljuuuuuuuute papričice Leskovački vašar devete umetnosti nesvakidašnji je događaj u nas i stoga vredan pažnje kao kuriozitet koji godinama opstaje uprkos mnogim nedaćama koje satiru i mnogo veće ''kulturne'' događaje u našoj zemlji. Što je najvažnije, u Leskovcu su svi jednaki (što itekekako podiže europejsku demokratičnost ove manifestacije), tako da nije bitno da li ste scenarista koji je upravo potpisao basnoslovno ''težak'' ugovor za francuskog ili američkog izdavača ili anonimni crtač koji je niže table klasičnog komika u pauzi između dva ispita ili dva ispijena piva... Leskovac jeste netipična strip republika sa svojim autonomnim zakonima koji kažu da je njen punopravni građanin svako ko može da u ruci drži olovku ili kriglu piva (odaberite sami). Republika koja postoji kroz vašar vinjeta, skica, ideja, kaiševa, sličica... Dobro... I kroz ispijanje piva i vinjaka, nadmetanja u pevanju narodnjaka, urlanja sa desetog sprata solitera tri sata posle ponoći, hasanja bureka u dvorištu gimanzije, te hiljaditog crtačkog upokojavanjanja Luke Vranića koji, kao svaki pravi vampir, ne može da umre...

Moja prva asocijacija u vezi Leskovca je strip. Nisam vam to rekao malopre? Nema veze.

Roštilj i vojska su, uostalom, došli malo kasnije.sadržaj

5.

KVINTALOVA TJEDNA KARTICA (278)

Darko Macan
darko.macan@zg.htnet.hrSVETO TROJSTVO (1): OSAMU TEZUKA

Osamu Tezuka, dakle...

(Zvuk stolica što se, jadne, ponovo ruše, nogu što se daju u galop.)

Ne! Čekajte! Nije trik da vam opet pričam o depresiji! Zaista ću o ... Ma, nema veze, o Tezuki mogu pričati i praznoj sobi!

Tri su stvari koje o malom japanskom doktoru baburastog nosa što je crtao stripove zaista trebate znati. Prvo: da je izmislio mangu. Nadahnut Disneyevim crtićima, Tezuka je na papiru stvarao svoje papirnate filmove, u procesu izmišljajući jezik grafike, montaže i režije suvremenog japanskog stripa. Nije bez veze reći da volite Tezuku čim volite mangu, jer se u milijunima njegovih crteža nalaze korijeni gotovo svakom budućem podstilu japanske industrije. Velike oči slatkih djevojčica - Princess Knight; realistične šrafirane scene - Adolf; roboti i tučnjave - Astro Boy... a suptilnije stvari poput karikaturalnih likova na realističnoj pozadini ili "prijelaza s trenutka na trenutak", kako ih Scott McCloud naziva, da i ne spominjemo. Drugo: da je disao mangu. Sve što bi u njega ušlo, izlazilo je kroz stripove. Najprije ta fascinacija animacijom, zatim knjige koje je čitao (Otok s blagom, Zločin i kazna), pa njegovo liječničko iskustvo i dnevna zbilja Japana i svijeta sedamdesetih (Black Jack), razmišljanja o povijesti i budućnosti čovječanstva (Adolf, opet, ali i Feniks), religiji i smislu života (Buda, opet Feniks) ... za Tezuku je crtanje bila prirodna stvar razgovora sa svijetom, njegov dnevnik i njegova terapija te u njega nema lažne ni preko volje nacrtane stranice. Stoga recimo i treće: da nikad nije izdao mangu. Nikad nije zaboravio kako mu je posao da zabavlja sebe i čitatelja, nikad nije pomislio da je važniji od svojih likova. Kada bi nastupio u vlastitim stripovima, bilo bi to kao statist, bezveznjak baburasta nosa u francuskoj kapici, tu da nas nasmije. Znao je sakriti smijeh u svakoj ozbiljnoj sceni, a nikad ne bi bio ozbiljniji no kad nas je nasmijavao. Još za života su ga nazvali manga-no-kami, "bogom mange", i on je to zaista, bez ikakve sumnje bio.

Požrtvovan, samozatajan, radišan, velikodušan, vedar i sjetan bog.

Samo se takvima treba klanjati.


***
Q STRIP 9 na svim kioscima i u vašim omiljenim knjižarama (More Comics, Alan Ford, Libellus, Tino)!
Dnevne strip vijesti na qstrip.blog.hr !
Kritike knjiga i stripova na mcn.blog.hr !sadržaj

6.

Q STRIP

Strip VestiSa bloga Q STRIP Darka Macana, kao malu drašQalicu da ga posetite, prenosimo jedan od priloga iz dnevniQ-a:

Imam tu glupu naviku da budem nostalgičan za vremenima u kojima nisam ni živio. Pa mi se onda uklopilo to što sam danas čitao Ramblu, jedan dio stripovanih memoara Carlosa Giméneza, koji me puknuo na šezdesete s pronalaskom o kojem ću za koji čas ... Naime u ta, vjerojatno jadna, vremena koja su ipak znala iznjedriti vlastite legende, postojala je i grupa strip crtača koja se zvala Air Pirates i koji su radili underground stripove s Disneyevim likovima i željom da ih Disney tuži. Besmisleno, ali sigurno su sami sebi bili face, a i to je ponekad dosta. No, kompletna priča o Zračnim gusarima, procesu i tako tim stvarima je ovdje, dok kompletnu prvu svesku underground Mickeya možete, zahvaljujući čudima Interneta, daunloudati ovdje.Osim toga, na Q Strip-u ste protekle nedelje mogli pročitati sledeće priloge:

 • [priQaz] Blast to the Past (mcn)
 • [priQaz] Solo (mcn)
 • [Qolumna] Rollercoaster (Zoran Veles)
  Kralj je mrtav, živjeli X-Meni!
 • [priQaz] Brickman! (mcn)
 • [priQaz] Ma, sve je to lijepo, ali… (mcn)
 • [priQaz] Iće, piće i krvoproliće (zveles)
 • [Qomentar] Top 50 Sequential Tarta (mcn)
 • i naravno [dnevniQ] Pregled vijesti za svaki dan 30.7.-05.8.


  Kompletne priloge možete pročitati na sledećoj adresi:
  http://qstrip.blog.hr/sadržaj

7.

INTERNET STRIPOVI

Strip VestiOvo rubrika je redovna, pozicionirana na ovom mestu u SVestima, nije u samom vrhu jer na sajtu već stoje, u samom vrhu na udarnom mestu, linkovi ka svim domaćim internet stripovima koji redovno izlaze. Ostali stripovi, koji ne zadovoljavaju ove kriterijume - dakle nisu na nekom od domaćih jezika ili ne izlaze redovno - će ipak imati svoje mesto u ovoj rubrici.
Dakle zasucite rukave i poradite na dopunjavanju ove rubrike tako što ćete pokretati nove internet stripove. Svaki novi strip na spisku će, onog petka kada bude dodat, imati oznaku NOVO!
Redosled je po abecednom redu:

STRIPOVI KOJI REDOVNO IZLAZE:

-BUZZ & FZ (Gudvin)
www.screaming-planet.com/comics.php?area_id=

-ČAROBNJACI (Niko Barun)
www.tportal.hr/stripovi/carobnjaci

-JOHN'S PARADISE (Saša - Venes)
www.crazytwo.com/novi/

-MALI MEUR (Vladislav Gajski)
www.plastelin.com/index.php?option=com_content&...

-MARTINA MJESEC (Macan - Sudžuka)
www.stripovi.com/martinamjesec.asp

-MISTER MAČAK (Macan - Bob)
www.stripovi.com/mistermacak.asp

-NETOVCI (Niko Barun)
www.t.ht.hr/netuskoli/5-5.html

-OVERKLOKING (Dubravko Mataković)
iskon.hr/webcafe/matakovic/

-SERGEJ (Darko Macan)
www.zmcomics.co.yu/sergej

-SIVI GRAD (Rico)
www.stripovi.com/sivigrad.asp

-SOB SA SOBOM (Sonjecka)
www.stripovi.com/SobSaSobom.asp

-STRIP "DAN"-a (Simon Vučković - Mirko Zulić)
www.dan.cg.yu/stripovi.php

-SvRBI iU SVEMIRU (Milivoj Kostić)
vigled.sky.prohosting.com/

STRIPOVI KOJI SE REDOVNO DISTRIBUIRAJU E-MAIL-om

-SAMONIKLI KOROV STRIP (Franja Straka)
prijaviti se na email adresu: fstraka@eunet.yu

STRIPOVI SA ZAOKRUŽENOM PRIČOM

-Bilo jednom u Makarskoj (Dalibor Brdar)
www.stripovi.com/makarska.asp

-Zagor & Chico u Paklu Droge (Saša - Venes)
www.najbolje.com/zagor/

-Stripovi... (Dunja Janković)
deenes.ffzg.hr/~tdujmovi/strip.htm

STRIPOVI DOMAĆIH AUTORA NA STRANOM JEZIKU

-ACTION TRIP COMICS (Jojić - Grabović - Solanović)
www.actiontrip.com/index/comics.phtml

-Mc DUFFIES (Srđan Aćimović)
mcduffies.keenspace.com

-LITTLE WHITE KNIGHT (Srđan Aćimović)
www.graphicsmash.com/series.php?name=littlewhiteknight&view=current

-LEGOSTAR GALACTICA (D. M. Jeftinija)
legostargalactica.keenspace.com/

STRIPOVI KOJI VIŠE NE OBNAVLJAJU SVOJE STRANICE

-NEDELJNI STRIP (Oljača, Aćimović, Ikonić, Jovanović, Vučković)
members.lycos.co.uk/zmcomics/strip/strip.htm

-VILINTULJKOVA DRUŽINA (zmcomics)
www.zmcomics.co.yu/vilintuljaksadržaj

8.

ŠTAMPA

štampa


Dušan Banjanin i Marko Ajdarić su obezbedili sledeće priloge:


Strip

ROMEO ŠTRAKL: DRUGI ALBUM


Danijel Vončina

Subkulturni azil, Maribor 2004, 2.200 SIT

Zarisi iz preteklega, obstoječega in (po)jutrišnjega vsak/vsakdana.

Po kar nekaj letnem "predahu", 1998. leta je izšel Štraklov (r.1962) prvi album 'Točno opolnoči in ostale zgodbe', je - kljub temu, da publikacija nosi uradno letnico 2004 - šele nedolgo tega tudi zares izšel njegov drugi strip album, preprosto naslovljen kar - Drugi album. In kaj nam pričujoči Drugi album, po že omenjenemu nekajletnemu "zatišju", danes pravzaprav do/po/pripoveduje oziroma izrisuje? Najprej je tu zgovorna, pretresljiva zgodba, strip narejen na temo razpisa 20 stoletje 'Fumetto' v Švici, v katerem futuristična medgalaktična obiskovalca, potem ko se na ekranu v svojem vesoljskem plovilu soočita z našimi civilizacijskimi "dosežki" 20. stoletja (Verdun, 1918; Berlin, 1939, Vukovar, 1991), kratkomalo z gnusom obrneta proč, čim prej proč od naše matere Zemlje … Dalje: tu je izris Guslove (po besedilu skupine Kvinton) žalostne življenjske štorije /… sem svojo bajto požgal / in vse k vragu poslal… potem sem nekam daleč šel / in sem tam tudi ostal / kjer nisem več nikoli / za druge garal / in noben me več ni preko vode / žejnega gnal…/; zopet dalje, tu je eno od največkrat objavljenih Štraklovih del, Utekočinjen (tekst Petra Kolmančič: "Natečeš se / v mojo bližino / postajaš skoraj / neizogiben / in jaz…"); nadalje, tu je strip iz arhiva, doslej še nikoli objavljen, ki "izrisuje" danes že zgodovinsko besedilo Lublanskih psov: 'Upanje še imam'; in zopet-zopet dalje, tu je…

Še informacija za zbiratelje: v obtoku je tudi omejeno število "prilog" k stripu - ploščkov, ki slišijo na ime STRIP BOOTLEG (dobavljivi so samo pri avtorju). In njih vsebnost? Drugi album: stripi, glasba, video!


Objavljeno: Mladina, Ljubljana, 18.07.2005.godine

Strip:


MOSTOVI STRIP AUTORA IZ SRBIJE U LJUBLJANI

LJUBLJANA, 29. jula (SEEcult.org) - Izlozba “Mostovi” grupe strip autora mladje generacije iz Srbije, koju su osmislili slovenacki skulptor Matej Turnsek i strip autor Ciril Horjak, bice otvorena 8. avgusta u Galeriji “Kresija” u Ljubljani, u produkciji “Stripkora” (Strip Core).

Bice predstavljeni radovi Miroslava Lazendica, Maje Veselinovic, Vladana Nikolica, Mr. Stocce, Aleksandra Zografa i Wostoka.

Ta izlozba svojevrsno je istrazivanje Turnseka i Horjaka tokom njihovih putovanja po Srbiji, kao i svojevrsna reportaza, dokument i analiza zajednicke proslosti na prostoru bivse Jugoslavije, kao i prikaz stanja duha u prestonici nekadasnje SFRJ.

Turnsek i Horjak predstavice price strip autora mladje generacije iz Srbije, kroz ilustracije, stripove i skulpture.

Projekat “Mostovi” sastoji se od cetiri faze: istrazivanje (februar 2005), izlozba u Galeriji “Kresija” (avgust 2005), objavljivanje strip albuma “Mostovi/Bridges” u “Republika strip” serijalu i samostalna izlozba Vladana Nikolica (oktobar 2006. u Ljubljani). Promocije su predvidjene na izlozbama u Srbiji i Sloveniji tokom 2007. godine.

Cilj tog projekta je povezivanje kulturnih scena Slovenije i Srbije, kao i unapredjenje saradnje umetnika dve zemlje.

Projekat “Mostovi” nastao je na inicijativu Horjaka, ciji je prvi samostalni strip album (Ride) objavljen u zbirki “Republika strip” 2003. godine. Kasnije mu se pridruzio Turnsek, koji je 2003. diplomirao vajarstvo na Akademiji za likovnu umetnost u Ljubljani.

U projektu “Mostovi” ucestvuje i Brane Zdralo, kao tehnicka podrska, beogradska grupa “Neocekivana sila koja se iznenada pojavljuje i resava stvar” (muzika) i Matej de Cecco (prevod).

Izlozba ce biti otvorena do 20. avgusta u Galeriji “Kresija”, a njeno otvaranje simbolicno je organizovano u vreme ponovnog otvaranja Mosta slobode u Novom Sadu, koji je obnovljen posle rusenja za vreme NATO bombardovanja 1999. godine.

Projekat je realizovan u saradnji sa Ljudmilom (www.ljudmila.org) i gradskim vlastima Ljubljane, kao i uz podrsku slovenackog Ministarstva za kulturu.

Vise o tom projektu moguce je naci na sajtu www.ljudmila.org/stripcore/mostovi


Objavljeno: SEEcult.org, 29.07.2005.godine


NATALI PORTMAN I NAPADI U LONDONU

LOS ANĐELES - Producenti filma "V For Vendetta" odbili su da izbace scene eksplozija bombi u londonskoj podzemnoj železnici, posle nedavne serije eksplozija u Londonu u kojima je poginulo više od 50 ljudi, a nekoliko stotina povređeno.

Izvršni producent Džoel Silver rekao je da izbacivanje tih scena ne dolazi u obzir, preneli su holivudski mediji.

"Ovo je kontroverzan film u kontroverznim vremenima", rekao je on.

U filmu u kom igra Natali Portman, futuristički London je meta terorističkih napada, a pojedine scene eksplozija prikazane su i u podzemnoj železnici.

S obzirom na to da su, posle terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. godine, neki holivudski projekti bili promenjeni ili čak otkazani, nagađalo se da će sličnu sudbinu imati i film "V For Vendetta".

SEEcult.org


Objavljeno: GLAS JAVNOSTI, Beograd, 03.08.2005.godine

SEMJUEL L. DŽEKSON
- glumiće u "Afrosamuraju", igranom filmu koji će biti adaptacija manga nasledstva Takašija Okazakija. U pitanju je veliki projekat na kojem će sarađivati brojne kompanije iz Japana, a i broj producenata i producenata-saradnika biće, takođe, veliki. Jedan od producenata-saradnika je i Džekson.

V. T.


Objavljeno: DANAS, Beograd, 04.08.2005.godinesadržaj

9.

VESTI IZ SVETA

Strip Vesti-ČETVRTI TOČAK
Ovog meseca, tačnije 31. avgusta, izlazi četvrti album serijala "Točak", u Francuskoj, kojeg izdaje Glenat pod imenom "La Roue". Ako želite da vidite kako će izgledati novi album te serije Dražena Kovačevića i Gorana Skrobonje, kliknite ovde.
(Marko Ajdarić)


-PRVI FAKULTET MANGE
Universitet Kyoto Seika, u tom gradu u Japanu je dao na znanje ove nedelje da je već otvoren prvi fakuktet za učenje crtanja mange na svetu. Od svega što smo pročitali u japanskim novinama, zaista može da se kaže da je reč o ozbiljnoj novosti. Prvi đaci će biti primljeni već idućeg leta.
(Marko Ajdarić)


sadržaj

10.

POZIVI NA SARADNJU

MailFrom: Marko Somborac <somborac@EUnet.yu>
Subject: POZIV NA SARADNJU

Dakle, koleze-ovako:

Pita mene James Hudnall (scenarista ciju bibliografiju mozete naci na www.jameshudnall.com/biblio (pise da je radio za DC, Marvel, itd.) a bogme i koristan e-prirucnik o pisanju na www.jameshudnall.com/toc.htm ) :

-"Do you have any artists avauilable? I am looking for artists and colorists right now. James"

Pa, k'o velim, da podelim s vama. Njegov mejl je hud@thehud.com pa vi vidite...

Pozdrav,
M.

Marko Ajdarić nam je poslao sledeći poziv:

Ovog puta da vam predstavim bazu, nije samo reč da se objavi vest oko jednog konkursa na kom mogu da se dobiju nagrade. Pontificia Universidad Católica del Perú, zajedno za brazilskim UNIMEP i Universidad Nacioal de Colombia su danas 3 univerziteta koji najviše pomažu umetnosti crteža u Južnoj Americi, tako da molim umetnike koji ovo čitaju da prenose ove informacije svojim kolegama.


The "Pontificia Universidad Católica del Perú" and the "Grupo de Apoyo al Sector Rural" convoke the Third International Contest of Ecological Graphic Humor "ECOCARTOONS 2005" with the theme: Amazonia: World's Lung. Caricaturists, graphic artists in general, amateurs and professionals are called together, without age limit from all over the world.

• The works must reflect ideas related to the theme "Amazonia: World's Lung"

• Evaluation is based on how well representation of humor and satire is esthetically reached, language can be direct as well as symbolic.

• The technique is totally free.

• Each participant can present an ilimit unpublished works in format A4 (21 x 30 cm) or A3 (30 x 42 cm).

• The works must not contain text elements (works made by computer, laser printings or photocopies will not be accepted). Information about the name of the author, local address, E-mail or Web address and country of origin must be indicated in the reverse of the sheet.

• Each participant confirms with the delivery of his works the acceptance of the bases and that they will be part of the exhibition the day of the awards ceremony, as well as part of itinerary exhibitions in cities of Peru and in different countries. All works will represent their country of origin in the museum of graphic ecological humor of the Pontificia Universidad Católica del Perú.

• The jury will be integrated with members of sponsors institutions and enterprises, event organizers and the best representative personalities of graphic humor in our country. The decisions of the jury are unappealable.

• Deadline is on Sep 30. Works awarded will be announced on Nov 30, in an official ceremony at the Cultural Center of the Pontificia Universidad Católica del Perú. The organizers of the event will inform the winner by telephon, e-Mail or through the embassies or consulates.

• The post delivery must be in flat packages. Do not roll or bent your works. They must not be put in frames or glass. The organizers do not assume responsibility for damage of the delivery. The delivery costs will be afforded by the sender. Local post register on the stamp will be considered in the deadline. After that date, works will be refused.

• Prizes:
First Price: US$ 500.00 and honour diploma.
Second Prize: US$ 250.00 and honour diploma
Third Prize: US$ 250.00 and honour diploma.

• Works must be sent to the following address:
GRUPO PUCP - ECOCARTOONS
Av. Universitaria Cdra. 18 s/n.
LIMA 32 - PERÚ

ecocartoons@pucp.edu.pe
ecocartoons@terra.comsadržaj

11.

LINKOVI

Strip Vesti-ŽELJKO SRDIĆ, Stara Pazova. Bavi se crtanjem stripova i slikanjem...
www.zeljkosrdic.com
Francuzi, nastavak...

-Libre
http://www.cedimho.be/eurobd/webring/inscription.html

-Librairie et Éditions L'Age d'Or
mail lagedor@caramail.com
www.bdcharleroi.com

-L'Homme du Désert
mail tigBD@free.fr
tigBD.free.fr

-Mikromix
mail zeltrak@free.fr
bd.mikromix.free.fr

-All About Tintin?
mail sponsz@hotmail.com
tintim.ht.st

-Super Cagouille
mail supercagouille@chez.com
chez.com/supercagouille

-Eric Maltaite
mail eric@maltaite.com
www.maltaite.com

-Le Petit Spirou
mail polhenri@belge.net
www.lepetitspirou.net

-Moebius Fatal
mail manocorto@wanadoo.fr
manocorto.free.fr

-231 Écrit et dessiné
mail contact@ecritetdessine.org
www.ecritetdessine.org

-Valérian et Laureline
mail dugueta@club-internet.fr
perso.club-internet.fr/dugueta

-Youcef 's Gallery
mail yyekhlef@free.fr
yyekhlef.free.fr

-Bdphile
mail bdphile@wanadoo.fr
eric.kienlen.free.fr

-Le Boss Le site
mail didier.heynemans@club-internet.fr
membres.lycos.fr/dhey

-Phylacte`res
mail cremona@bluewin.ch
mypage.bluewin.ch/cremona

-Park-Web
mail clementborlot@club-internet.fr
parkweb.free.fr

-L'encyclopédie des bandes dessinées
mail bedes@ifrance.com
edbd.netatlantide.net


...nastaviće se!


sadržaj

...
Ako znate nekog ko bi bio raspoložen da svakog petka dobije email sa STRIP VESTIMA, pošaljite mi njegovu email adresu ili mu predložite da nam se on sam javi i tako upiše na mailing listu.

Zlatko Milenković

zmcomics@neobee.net
www.zmcomics.co.yu

Zlatko Milenković, Petra Drapšina 16, 21000 Novi Sad

STRIP VESTI SU BESPLATNE
Ako ne želite da ubuduće dobijate STRIP VESTI, jednostavno odgovorite na ovaj email i u naslovu (subject) napišite ODJAVA.